Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Toetsing van de werking van gecontroleerd vrijkomende meststoffen : in pot en containerteelt

By T.G.L. Aendekerk

Abstract

Het doel van het onderzoek was het toetsen of bij een goede gewasgroei met de onderzochte meststoffen kan worden voldaan aan de nieuwe regels <35 kg N en <5 kg P verlies per ha per jaar. Vaststellen van de werking en de uitspoeling van stikstof, fosfor en kalium van deze gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/297493 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.