Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 2

By P. Graven, H. Rouwelte, C.G.M. Conijn, P. Vink, J.T.M. van Aanholt, A. de Boer and H. Kok

Abstract

In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Allemaal hebben ze gemeen dat ze het wortelstelsel van de lelies aantasten, waardoor opbrengstderving en kwaliteitsverlies optreedt. De laatste jaren komt in lelie de onbekende soort wortelrot steeds vaker voor. In 2002 heeft DLV Bloembollen in samenwerking met PPO sector Bloembollen in de periode oktober t/m december tien leliemonsters uit de praktijk met symptomen van onbekend wortelrot onderzocht. Gelijktijdig met de bollen werden ook grondmonsters uit schadeplekken en uit niet zieke plekken genomen. Tevens werd middels een observatief onderzoek achtergrond informatie, van de percelen waar de monsters zijn genomen, verzameld. Dit om teelt- en bedrijfsomstandigheden die van invloed konden zijn in kaart te brengen. De leliemonsters werden onderzocht op aaltjes, schimmels en bacteriƫn. Uit de analyses van de 10 monsters bleek dat er nog geen duidelijk pathogeen aangewezen kon worden als veroorzaker van het onbekende wortelrot. Mogelijk dat verschillende pathogenen, zoals Fusarium, Cylindrocarpon, Rhizoctonia solani en Pratylenchus penetrans in combinatie met structuur en vocht hierop van invloed zijn. Voor verdere identificatie bleek nader fundamenteel onderzoek noodzakelijk. Tijdens het verzamelen van de monsters met onbekend wortelrot in de praktijk werd geregeld een storende laag aangetroffen op de percelen waar onbekend wortelrot werd aangetroffen. Daarom werd dit aspect in het onderzoek in 2003 meegenomen. In 2003 werd een infectieproef gedaan met de verzamelde grond. De grond werd op verschillende manieren behandeld waardoor bepaalde groepen pathogenen uitgeschakeld werden. Op deze behandelde grond werden lelies geplant en in het najaar werden de behandelingen beoordeeld op de aanwezigheid van onbekend wortelrot en aansluitend in het laboratorium onderzocht

Publisher: DLV Facet
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/293955 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.