Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Notitie LNV inbreng in MIRT gebiedsagenda’s

By R.J. Fontein, I. Coninx and D.A. Kamphorst

Abstract

Doel van de notitie is een ondersteuning bieden bij het begrijpen van de tabellen in bijlage 1 en bijlage 2, die checklisten bevatten van de LNV thema’s die in de MIRT gebiedsagenda’s zijn opgenomen. In de notitie zal een aanzet gegeven worden voor de voornaamste conclusies die uit de bijlagen gehaald kunnen worden. Echter, de tabel kan mogelijk nog meer interessante opmerkingen bevatten dan deze die hier beschreven zijn. Daarom zal de tabel een interessante input kunnen zijn voor de verdere discussies over de 2de generatie gebiedsagenda’

Publisher: Alterra
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/142127 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.