Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Uitloging van grond : een modelmatige verkenning

By J. Spijker, R.N.J. Comans, J.J. Dijkstra, J.E. Groenenberg and A.J. Verschoor

Abstract

In deze verkennende studie is de uitloging van een aantal anorganische stoffen vanuit de bodem naar het grondwater onderzocht door gebruik te maken van een geochemisch rekenmodel. Het betreft de stoffen antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, tin, vanadium en zink. In dit onderzoek is de uitloging berekend uit de drie belangrijkste bodemtypen zand, klei en vee

Publisher: RIVM
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/8613 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.