Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Alle schakels melkproductieketen belangrijk voor voedselveiligheid

By Y. de Groote and N.I. Valeeva

Abstract

Melkveehouder, zuivelproducent en mengvoederproducent spelen alle drie een belangrijke rol bij de voedselveiligheid van de melk. Vraag is met welke maatregelen de voedselveiligheid tegen zo laag mogelijke kosten verder kan worden verbeterd. De Nederlandse Zuivel Organisatie financierde samen met Achmea en het Mesdagfonds het promotieonderzoek van dr. Natasha Valeeva bij het Institute for Risk Management in Agriculture van Wageningen Universitei

Year: 2005
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.