Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Haalbaarheid optimale foliekassen voor energie-extensieve teelten : Deelrapport: Inventarisatie mogelijke foliekasconstructies

By D. Waaijenberg and S. Hemming

Abstract

In een haalbaarheidsstudie wordt nagegaan of door het op groter schaal inzetten van foliekassen het Nederlandse marktaandeel in de extensieve teelten mogelijk behouden kan blijven. In dit deelrapport worden aspecten rond om de constructie van foliekassen geinventariseer

Publisher: Plant Research International
Year: 2006
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/22030 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.