Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bestrijding van fytoplasma's en kroeskoppen in rozen : eindrapportage 2006-2009

By A.P. Smits, M.J.D. de Kock, H. Meijer and K.T.K. Pham

Abstract

Kroeskop is een al lang bekend verschijnsel in de rozenteelt waarbij geoculeerde rozen na ontspruiten van de oculatie dwerggroei en heksenbezemachtige groeiproblemen vertonen en een groot deel van de aangetaste planten sterft. Het pathogeen dat de aantasting veroorzaakt is een mysterie. Nieuwe detectietechnieken zoals de PCR-methode, DNA-sequentieanalyse en elektronmicroscopie hebben de laatste jaren een voor de wetenschap relatief nieuw organisme onthuld: het fytoplasma. Het fytoplasma is een celwandloze bacterie die in verband gebracht wordt met vele tot destijds onverklaarbare ziekten met vergelijkbare symptomen als kroeskop. Vanaf 2004 heeft PPO onderzoek uitgevoerd naar fytoplasma’s in rozen als mogelijke oorzaak van kroeskop. Hierbij werden al snel fytoplasma’s gevonden en gedetermineerd als een Aster Yellows fytoplasma. Aster Yellows is een groep van fytoplasma’s die bekend staan dat ze bij gewassen als aster en peen kroeskopachtige verschijnselen veroorzaken. Hoewel de fytoplasma’s als waarschijnlijke veroorzakers van kroeskoppen werden gezien, was het ultieme bewijs daarvoor nog niet geleverd. Binnen dit project is gekeken of de relatie tussen zieke planten en fytoplasma’s beter in beeld kon worden gebracht door te kijken naar: hoe de detectie van fytoplasma’s kan worden verbeterd, hoe de overdracht van fytoplasma’s plaatsvindt, hoe verspreid fytoplasma’s voorkomen in de Nederlandse rozenteelt, en wat de mogelijkheden zijn van bestrijding

Publisher: PPO Bloembollen en Bomen
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/295673 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.