Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rapportage voor de co-innovatieprogramma´s Professionalisering Biologische Afzetketen en Duurzame Agro Foodketen : Bijlage 6: Advies m.b.t. de ontwikkeling van een 'Task-force Marktontwikkeling Streekproducten'

By H.A. Oostindië

Abstract

Deze notitie is een advies aan SPN en LTO-Nederland om als vervolg op het Koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting (kortweg: Koepelproject Streekproducten) te werken aan de ontwikkeling van een 'Task Force Marktontwikkeling Streekproducten'. In het Koepelproject Streekproducten is gebleken dat er belangrijke kansen liggen voor de verdere ontwikkeling en afzet van streekproducten in Nederland. De potentiële vraag is vele malen groter dan het huidige aanbod. Echter, het ontbreekt aan goed functionerende structuren en afzetconcepten om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Deze notitie schetst de contouren van een 'Task-force Marktontwikkeling Streekproducten' als instrument om de cruciale vervolgstap van kennisontwikkeling naar een daadkrachtige en actieve marktontwikkeling voor streekproducten te zetten

Publisher: AKK
Year: 2005
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/149970 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.