Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Waardering weidegang : en wat drijft jou?

By E. van Well, Y. Gooijer and F. van der Schans

Abstract

Op basis van de nulmeting van het project Koe & Wij was al geconcludeerd dat de factor ‘persoonlijke waarden’ een zeer belangrijke rol speelt in de afweging om de koeien al dan niet te weiden. Uit het huidige onderzoek blijkt dat ‘persoonlijke waarden’ een rol spelen bij alle drie de andere afwegingen uit het afwegingskader van Koe & Wij: ‘arbeid’, ‘economie’ en ‘maatschappelijke waarden’. We kunnen op basis van dit onderzoek vier ‘typen’ ondernemers onderscheiden: de zakelijke ondernemer; de genietende ondernemer; de traditionele ondernemer; de overtuigde ondernemer. Elke type ondernemer laat andere waarden meewegen in het maken van de keuze voor weidegang of opstallen

Publisher: CLM Onderzoek en Advies
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/117409 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.