Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Landbouwverkenning provincie Fryslân tot 2020

By G.S. Venema, H. Prins, C.J.A.M. de Bont, M.N.A. Ruijs, D.L. Durksz and J. Posthumus

Abstract

In deze toekomstverkenning voor de Friese landbouw, in opdracht van de provincie Fryslân, wordt naast inzicht in de huidige kracht van de agrarische sector, vooral een beeld gegeven van de mogelijke kansen en bedreigingen die relevante beleids- en marktontwikkelingen met zich mee zullen brengen. Op basis van de SWOT wordt een verwacht beeld geschetst van hoe de Friese landbouw zich richting 2020 ontwikkelt. De toekomstverkenning richt zich vooral op de sectoren melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw en biologische landbouw. De verkenning levert bouwstenen op voor een verdere invulling van het toekomstig provinciaal beleid voor de agrarische secto

Publisher: LEI Wageningen UR
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/14348 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.