Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De burger wil best betalen voor veenweidenatuur

By E.J. Bos and T.A. Vogelzang

Abstract

We kunnen technisch gezien veel natuur herstellen, ook in het veenweidegebied. Dat gaat dan wel ten koste van de landbouw die minder of zelfs helemaal geen productie meer kan maken in moerasnatuur. De vraag is wie voor de kosten moet opdraaien. Ernst Bos en Theo Vogelenzang vonden dat Nederlanders er ongeveer 11 euro voor over hebben om de huidige landbouwpolders om te zetten in natte graslanden en moerasnatuu

Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/13625 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.