Huisvestingskosten biologische varkenshouderij

Abstract

In het kader van de opschaling van de biologische varkenshouderij wordt jaarlijks een kostprijsberekening voor biologische biggen en varkensvlees uitgevoerd. Deze kostprijsberekening wordt gebruikt in de prijsafspraken tussen de biologische varkenshouders en de afnemende partijen. Omdat de huisvestingskosten een belangrijk deel (15-20%) van de kostprijs uitmaken, is het van groot belang om hiervoor de juiste uitgangspunten in de berekening te hanteren. In opdracht van Agro Eco Consultancy is in het kader van Biovar nagegaan wat de investeringskosten voor nieuwbouw voor de biologische varkensstal bedragen. Hiervoor is een standaardbedrijf gedefinieerd en zijn omschrijvingen van stallen opgezet. Met het model BedrijfsWijzer Varkens (BWV) van het Praktijkonderzoek zijn de investeringsbedragen van de stallen berekend

Similar works

Full text

thumbnail-image

NARCIS

Full text is not available
Last time updated on 9/3/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.