Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Prototype van een dynamisch krachtvoer advies systeem voor melkvee

By G. van Duinkerken, G. André and R.L.G. Zom

Abstract

Een zogenaamd dynamisch krachtvoeradvies houdt rekening met de individuele melkproductierespons van dieren op het opgenomen krachtvoer en benut daarmee de verschillen tussen dieren voor wat betreft de efficiëntie waarmee het (kracht)voer wordt benut. Daarbij wordt uitgegaan van de zogenaamde krachtvoercoëfficiënt, die aangeeft hoeveel kg melk extra is te verwachten indien van een bepaald dier de krachtvoeropname met één kg/dag stijgt. Ook houdt het dynamische model rekening met de variatie binnen de dieren als gevolg van veranderingen die tijdens de lactatie optreden. Het prototype dynamisch model bleek goed bruikbaar om schattingen te geven van zowel het basisniveau (van de melkgift) als de krachtvoercoëfficiënt. Zodoende is het mogelijk om goede voorspellingen te geven van de verwachte melkgift op korte termijn en daar een krachtvoeradvies aan te koppelen. Ook de monitoringfunctie van het model, waarbij onverwachte afwijkingen in de melkgift direct worden gesignaleerd en gemeld op basis waarvan de veehouder kan nagaan of er oorzaken voor de afwijkingen te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld kreupelheid of tochtigheid van de betreffende koe, functioneerde goed in de uitgevoerde proe

Publisher: Praktijkonderzoek Veehouderij
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/34295 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.