Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

GGD-Richtlijn medische milieukunde : de eikenprocessierups en gezondheid

By M. van Ass, A.E.M. Franssen, H.W.A. Jans, S. van der Lelie, K. Schoeters, A.J.H. van Vliet and N.E. van Brederode

Abstract

De kenmerken van de eikenprocessierups, de verspreiding van de rups over Nederland, de ontwikkelingen van de populatie en over de (blootstelling aan de) brandharen van de rups worden eerst beschreven. Verder wordt kort ingegaan op andere rupsen die lijken op de eikenprocessierups of die vergelijkbare klachten veroorzaken. Vervolgens wordt beschreven welke gezondheidseffecten veroorzaakt kunnen worden door contact met de brandharen. Tevens wordt beschreven welke beheersmaatregelen mogelijk zijn en welke gezondheidsrisico's deze met zich mee kunnen brengen. De wet- en regelgeving en de aansprakelijkheid bij het optreden van overlast door de eikenprocessierups komen ook aan bod. Afsluitend worden de rol en takenvan de GGD beschreve

Publisher: RIVM
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/26868 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.