Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Herziening van de suikermarktordening?; Mogelijke gevolgen voor Nederland en de EU

By P. Berkhout, S. van Berkum, J.F.M. Helming, M. Lips and H. van Meijl

Abstract

Dit rapport verkent de gevolgen van een aantal mogelijke wijzigingen in het EU-suikerbeleid. Onderzocht zijn drie opties. De eerste optie behelst een volledige en wereld-wijde afschaffing van alle exportondersteunende en grensbeschermende maatregelen. De tweede optie richt zich op de gevolgen van een forse reductie met 20% van de EU-suikerquota. De derde en laatste optie verkent de gevolgen van een forse verlaging met 36% van de institutionele suikerprijzen. De opties worden doorgerekend voor de EU-15 en voor Nederland met behulp van twee economische modellen: GTAP en DRAM. Uit de si-mulaties van de beleidsalternatieven blijkt dat de consequenties van de drie opties voor zowel de Europese als de Nederlandse suikersector aanzienlijk zijn

Publisher: LEI
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/38725 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.