Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vleeskalveren en herziening van het premiebeleid

By C.J.A.M. de Bont, J. Bolhuis, N. Bondt, M.G.A. van Leeuwen and J.H. Wisman

Abstract

Vleeskalveren en herziening van het premiebeleid geeft de mogelijke gevolgen aan van ontkoppeling van de slachtpremie voor de kalfsvleessector in Nederland. Het rapport geeft een beeld van de sector en de productieketen in Nederland en van de positie van Nederland op de Europese markt. Geconcludeerd wordt dat ontkoppeling kan leiden tot een vermindering van de productie met 5 tot 15%, terwijl het ongeveer gelijk blijven van de productie niet kan worden uitgesloten. De voorwaarden van ontkoppeling zijn hierbij belangrijk, zoals een gelijktijdige ontkoppeling in Frankrijk en de liberalisering van het zuivelbeleid

Publisher: LEI
Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/26012 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.