Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Monitoring mosselzaadinvang met MZI Wieringen in Waddenzee 2008

By P. Kamermans, C. van Zweeden, A.G. Bakker and L. van der Vlies

Abstract

In de Waddenzee is in 2008 een experiment uitgevoerd ten behoeve van verbreding van kennis over mosselzaadinvang (MZI) op de percelen Wieringen 36 en 37. Hierbij is gebruik gemaakt van twee op de bodem geplaatste kooiconstructies met daarin collectortouwen die het zaad in kunnen vangen. Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor mosselinvang met behulp van speciaal ontwikkelde kooiconstructies met ‘fuzzy rope’ touw als collectoren. Hierbij is door Wageningen IMARES de invangcapaciteit, invangefficiëntie en groei-efficiëntie op de collectortouwen bepaald en zijn het aantal mossellarven in het water gemonitord. Een ander doel voor de ondernemer was ervaring opdoen met het plaatsten en oogsten van de installatie. Verder zijn observaties van en door de kweker gerapporteerd; dit betreft (1) de oogst, (2) de aanwezigheid van vogels en zeezoogdieren en (3) de visuele kenmerken van de invangsystemen, waarbij de landschappelijke effecten met behulp van foto’s in beeld zijn gebracht. Voor effecten op bodem en bodemfauna wordt gerefereerd aan het PRODUS project. De gekozen locatie is geschikt voor mosselzaadinvang; dit blijkt uit de aanwezigheid van schelpdierlarven in het water en schelpdierbroed en -zaad op de touwen. Ook de constructie is technisch/biologisch geschikt voor zaadinvan

Publisher: IMARES
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/143713 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.