Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De Nederlandse bodem in beeld [thema Europees beleid en onderzoek]

By P.F.A.M. Römkens and O. Oenema

Abstract

Op verzoek van de ministeries van LNV en VROM is door Alterra en RIVM een quick scan uitgevoerd van de Nederlandse bodem, betreffende de thema's van de EU soil strategy. Per thema is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht.Dok is per thema beknopt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot monitoring (kunnen we betrouwbaar aangeven In hoevere de gehalten aan organische stof, metalen, nutriënten, etc. veranderen?) en onderzoek (wat weten we van biodiversiteit, van te lage gehalten aan organsche stof in de bodem, van de effecten van winderosie?)

Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.