Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Een referentiemodel voor de akkerbouw

By J.W. Kruize

Abstract

Voor een organisatie is het belangrijk om inzicht te hebben in de eigen bedrijfsvoering. Referentiemodellen voor een domein, sector of type organisatie kunnen hierbij ondersteuning bieden. Tot voor kort was er geen actueel referentiemodel voorhanden dat de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven beschrijft. Om dit gat te dichten is er eind 2011 door Wageningen Universiteit een eerste versie opgeleverd van een referentiemodel voor de akkerbouw. Dit referentiemodel, “the Reference Architecture for the Ag Enterprise” (RAAgE), geeft een overzicht van de bedrijfsfuncties en processen van akkerbouwbedrijven. Dit artikel zoomt hier verder op in. Het start met een korte beschrijving waarom referentiemodellen worden opgesteld. Vervolgens wordt beschreven waarom RAAgE is ontwikkeld, biedt inzicht hoe het model is opgesteld en geeft aan waarvoor het model is gebruikt

Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/233887 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.