Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Perspectieven Brabantse intensieve veehouderijsector richting 2020

By W.H.M. Baltussen, J. Bolhuis, C.J.A.M. de Bont, P.L.M. van Horne, R. Hoste, M.G.A. van Leeuwen, G.S. Venema and J.H. Wisman

Abstract

N.a.v. het Burgerinitiatief Megastallen en het opstellen van een landbouwagenda wil de provincie Noord-Brabant inzicht in de huidige en toekomstige positie van de intensieve veehouderij binnen de provincie richting 2020. Op basis van literatuur, een SWOT-analyse en het opstellen van 2 toekomstscenario's (status quo en krimp) zijn de mogelijke ontwikkelingen binnen de varkens- en pluimveehouderij in beeld gebracht. Via een tweetal workshops met agrarische ondernemers en met ketenpartijen zijn de bevindingen in een regionale context getoetst

Publisher: LEI, onderdeel van Wageningen UR
Year: 2011
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/222113 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.