Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kartering terrestrische Natura 2000 habitattypen; Botshol 2009

By I. Raemakers, E.J. Weeda, J.A.M. Janssen and K. van Dort

Abstract

Momenteel worden voor de Nederlandse Natura 2000 gebieden beheerplannen opgesteld. Voor het formuleren van richtlijnen en maatregelen, alsmede om de ontwikkelingen rond de habitattypen en doelsoorten in de toekomst te kunnen evalueren, is het noodzakelijk om de uitgangssituatie ten aanzien van de habitattypen en doelsoorten goed te beschrijven. Ook de terrestrische vegetatie wordt door de grootste eigenaar in het gebied, de Vereniging Natuurmonumenten, met regelmaat beschreven, maar een eerdere analyse leerde dat de hiervoor gebruikte typologie niet eenduidig valt te vertalen naar Natura 2000 habitattypen. Daarom is in juni en juli 2009 een kartering van de terrestrische habitattypen uitgevoerd. De resultaten van deze kartering worden in dit rapport beschreven

Publisher: Ecologica
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/176151 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.