Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bescherming zoetwatervissen

By H.V. Winter, O.A. van Keeken and H.J.L. Heessen

Abstract

Met het oog op een actualisatie van de lijst van vissoorten waarop de Visserijwet van toepassing is, wordt in deze rapportage in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (inmiddels Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) een overzicht gegeven van de huidige bescherming van zoetwatervissen, inclusief de soorten die tussen zoet en zout water trekken, door wetgeving en aangegeven of er aanleidingen zijn om de wettelijke bescherming van sommige soorten aan te passen. Voor elk van de zoetwater- en trekvissoorten is in tabellen weergegeven wat de huidige wettelijke bescherming, zowel in Nederland als binnen de EU, of de soort inheems is of exoot en wat het huidige voorkomen, talrijkheid en ontwikkelingen per soort zijn. Op basis van deze overzichten is aangegeven voor elke soort, zowel inheemse als exotische soorten, of een verandering in de wettelijke bescherming kan worden overwogen

Publisher: IMARES
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/156757 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.