Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer

By D. Kleijn

Abstract

Het budget dat beschikbaar is voor natuurbeheer in Nederland staat momenteel onder druk. De laatste tien jaar is in binnen en buitenland veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Uit deze studies is een beeld naar voren gekomen van een aantal sleutelfactoren die de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer sturen. Op basis daarvan wordt in het eerste deel van de paper een conceptueel kader geschetst van factoren die de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer beïnvloeden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene natuur en bedreigde of achteruitgaande soorten. In het tweede deel van de paper wordt een beknopt overzicht gegeven van de resultaten die behaald zijn met agrarisch natuurbeheer in Nederland de afgelopen 15 jaar

Publisher: Alterra, Centrum voor Ecosystemen
Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/238757 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.