Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Veranderingen in de omvang van het leefgebied van aal (Anguilla anguilla) in Nederland in de 20e eeuw: LNV bestek 5 c 3.4 Verminderde glasaalintrek- onderdeel D

By N.S.H. Tien and W. Dekker

Abstract

Gedurende de 20e eeuw is de aalstand sterk verminderd in Nederland en elders in Europa. In deze rapportage wordt bekeken in welke mate de omvang van de Nederlandse leefgebieden van aal veranderd is. Aal leeft zowel in het open water als aan de oever. Er zijn daarom twee deelvragen, namelijk (1) wat zijn de veranderingen in het aantal oevers en (2) in de hoeveelheid wateroppervlakt

Publisher: RIVO
Year: 2005
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/41006 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.