Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onderzoek naar de beheersing van wortelrot bij tulp in recirculerende systemen

By M.F.N. van Dam

Abstract

Waterbroei van tulpen is in ontwikkeling. Een groeiend aantal bedrijven schakelt over van systemen met stilstaand naar systemen met stromend water. Hierbij wordt het water vaak hergebruikt voor meerdere zetten tulpen in een seizoen. Een probleem dat zich hierbij voordoet is aantasting van de wortels (wortelrot). De aantasting lijkt soms op een typische schimmelinfectie, zoals Pythium, maar ook worden verkleuringen en verslijming van onbekende oorzaak geconstateerd. Omdat de wortelproblemen vrij snel tot uitval kunnen leiden reageert men in de praktijk bij symptomen vaak direct met de toepassing van middelen. Dit heeft niet altijd het beoogde resultaat. Via de bollen kunnen diverse schimmelsporen worden aangevoerd. Daarnaast kunnen stoffen uit de bolhuid vrijkomen die irriterend werken op de wortels. Bij tulpenbroei verandert de besmetting voortdurend omdat er gemiddeld elke 3 weken weer nieuwe bollen worden ingehaald. In dit verslag wordt getracht de oorzaken van wortelrot vast te stellen. Met de resultaten worden enkele bestrijdingsmethoden getest, zoals toevoeging van perixodemiddel aan het proceswater, een combinatie van twee fungiciden en bestraling met UV-licht van besmet water. Het totaal aan resultaten uit het onderzoek in 2006 leidde tot het inzicht dat wortelrot bij tulpen op recirculerende systemen voornamelijk ontstaat door schimmels, waarbij Fusarium culmorum een ‘hoofdverdachte’ lijkt te zijn. Het lijkt erop dat wortelrot dat door deze schimmel wordt veroorzaakt kan worden bestreden met behulp van peroxide of door UV-bestraling. Bij het gebruik van fungiciden is het nodig te weten met welke ziekteverwekkende schimmel men te maken heeft. Bij deze middelen moet uiteraard veilig met restanten water worden omgegaan

Publisher: PPO Bloembollen
Year: 2006
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/296336 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.