Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vervanging voorweken door langer koken ter bestrijding van stengelaaltjes

By P.J.M. Vreeburg, E.A.C. Vlaming and C.A. Korsuize

Abstract

Bij het bestrijden van stengelaaltjes in narcis is voorweken voorafgaande aan de warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C vereist. Om praktische redenen en uit oogpunt van extra risico op verspreiding van ziekten zou het aantrekkelijk zijn om het voorweken te vervangen door de kookduur te verlengen. In dit onderzoek is onderzocht of het voorweken door langer koken vervangen kan worden, zowel ten aanzien van de bestrijding als ten aanzien van de kookschade. Het onderzoek gedurende 3 jaar met 6 partijen (5 herkomsten) aaltjeszieke partijen gaf aan dat het voorweken niet vervangen kon worden door 1-2 uur langer koken bij 47°C. Ten aanzien van de schade bleek dat langer koken wel mogelijkheden bood, waarbij pas opbrengstschade optrad na een warmwaterbehandeling van 7 uur 47°C

Publisher: PPO Bloembollen
Year: 2006
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/296343 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.