Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Economische vergelijking van een mobiel teeltsysteem voor lelies in potjes, goten en kisten

By J. Wildschut and B.J. Kok

Abstract

Door de hoge energieprijzen van de laatste jaren zijn de kosten voor de teelt van lelies de laatste jaren enorm gestegen. Daar komt bij dat de bloemenprijzen lager zijn geworden door overproductie en door afnemende vraag. Hogere bloemenprijzen worden niet verwacht. De enige mogelijkheid die leliebroeiers nog hebben om geld te verdienen is om de productiekosten zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment worden lelies in de volle grond of in kisten geteeld. Het zijn de Oriëntals die vanwege de specifieke teelteisen voornamelijk in kisten worden geteeld. De productiekosten van een Oriëntal op een bedrijf van 2½ hectare waar 4 teelten per jaar worden gedaan bedragen € 0,72 per tak. Door lelies in een mobiel teeltsysteem in goten of potjes te telen kunnen de productiekosten per tak worden verlaagd. Een belangrijk voordeel van een mobiel teeltsysteem is dat er in de kas geen paden meer nodig zijn. Hierdoor wordt de kasbenutting van 72% in een teeltsysteem in kisten op de volle grond verhoogd naar 92%. Dit betekent een opbrengstverhoging van 20%. Een extra voordeel van een teeltsysteem in potjes of goten is dat er tijdens de groei in plantdichtheid gevarieerd kan worden. In de eerste fase van de teelt, als het gewas net opkomt en gaat uitgroeien is de plantdichtheid hoog. In de tweede fase krijgt het gewas meer ruimte en in de derde en laatste fase van de teelt is de plantdichtheid vergelijkbaar met de plantdichtheid in kisten die op de volle grond worden geplaatst. Door een gefaseerde teelt kunnen 25 tot 30% meer takken gebroeid worden. Door de hogere kasbenutting en de gefaseerde teelt kunnen totaal ongeveer 63% meer takken gebroeid worden tegen een lagere kostprijs. De productiekosten van een lelie geteeld in potjes op mobiele tafels zijn € 0,64 per tak en de productiekosten van een lelie geteeld in kisten in goten bedragen € 0,61 per tak. Dit is respectievelijk 8 en 11 € cent goedkoper ten opzichte van een teeltsysteem in op de volle grond. De mobiele teeltsystemen hebben als voordeel dat verdere automatisering mogelijk is (oogstrobot)

Publisher: PPO Bloembollen en Bomen
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/294937 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.