Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Temperatuurgevoeligheid van Guzmania en Vriesea na de bloei-inductie

By N.A. Straver, G. Houter, N. Garcia Victoria, M.G.M. Raaphorst and R. Baas

Abstract

In de winter van 2003-2004 is – onder begeleiding van enthousiaste begeleidingscommissie onderzoek (BCO) van de landelijke LTO Bromeliacommissie - een teeltproef uitgevoerd waarbij de invloed van de ruimtetemperatuur (16, 20, of 24°C) in verschillende perioden (1e, 2e of 3e maand) na de bloeibehandeling op het bloeiresultaat en de teeltduur van Guzmania en Vriesea onderzocht is. Doel hierbij was de mogelijkheden tot energiebesparing gedurende een koude periode te onderzoeken, bij voorbeeld door een lagere temperatuur later in de teelt door een hogere teelttemperatuur te compenseren

Publisher: PPO BU Glastuinbouw
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/298066 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.