Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Habitattypen in Europees perspectief

By J.H.J. Schaminée and J.A.M. Janssen

Abstract

Gezien de ontwikkeling in het natuurbeleid om het behoud van de biodiversiteit steeds meer vanuit een internationaal perspectief te benaderen is het van belang te weten in welke mate Nederland een Europese verantwoordelijkheid draagt voor de hier voorkomende natuurwaarden. In dit artikel aandacht voor de habitattypen en de betekenis van Nederland voor deze levensgemeenschappen binnen Europ

Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/150493 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.