Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Perspectieven voor mosselzaadinvang (MZI) in de Nederlandse kustwateren : een evaluatie van de proefperiode 2006-2007

By M.C.T. Scholten

Abstract

Sinds enkele jaren levert de bevissing van natuurlijke mosselzaadbanken onvoldoende uitgangsmateriaal op voor het kweekproces. Mosselkwekers hebben alternatieve mosselzaadbronnen nodig. Eén van de oplossingen die op korte termijn uitkomst zou kunnen bieden, is mosselzaadinvang (MZI) in mosselzaadinvanginstallaties (MZI-installaties). Om voldoende kennis en ervaring hiermee op te doen zijn experimenten uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen nu de perspectieven voor de grootschalige inzet van deze installaties worden ingeschat. In hoeverre is commerciële toepassing van MZI ecologisch, landschappelijk, maatschappelijk en beleidsmatig inpasbaar is in de Nederlandse kustwateren

Publisher: IMARES
Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/43112 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.