Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Biologische melkveehouderij heeft toekomst met weerbare koe

By J. de Gruyter and E.A.A. Smolders

Abstract

In 2007 is onderzoek gedaan naar de visie van de biologische sector op diergezondheid en dierenwelzijn. Veehouders uit vier sectoren (melkvee, geiten, varkens en pluimvee) zijn geïnterviewd over hun visie en ideeën rond diergezondheid en dierenwelzijn. Voor de biologische melkveesector zijn 31 melkveehouders individueel ondervraagd. Daarna zijn tijdens een bijeenkomst van Natuurweide nog eens 25 veehouders aan het woord geweest. De uitkomsten van het onderzoek geven onderzoekers en beleidsmakers een beeld van de aspecten die de sector belangrijk vindt. Dit kan als basis dienen voor nieuw onderzoek of beleid. Daarnaast heeft u nu als melkveehouder de mogelijkheid om uw eigen visie te toetsen aan wat er leeft bij uw collega’s. Samengevat vinden de biologische melkveehouders dat zij een veilig en gezond product moeten leveren op een maatschappelijk en economisch verantwoorde manier met gezonde koeie

Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/8752 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.