Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vrijwillig natuurbeheer

By A.A. Mabelis

Abstract

In ons land zetten ongeveer 40.000 vrijwilligers zich in voor het behoud van de kwaliteit van natuur en landschap. Voor zover de doelmatigheid van het werk te wensen overlaat, kan deze worden vergroot door in een vroeg stadium doel en werkwijze met alle betrokkenen te bespreken. Dat kan het contact bevorderen tussen vrijwilligers die inventariseren en vrijwilligers die helpen bij het terreinbeheer. Wanneer het resultaat daarvan via de pers of tijdens een voorlichtingsbijeenkomst aan omwonenden van het betreffende gebied kenbaar wordt gemaakt, voorkomt dit niet alleen nodeloze drukte over impopulaire maatregelen

Year: 2011
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/169223 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.