Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Milieumonitoring in het landelijk gebied: kan het beter?

By C.N. Verdouw and D. Boels

Abstract

De belangrijkste informatiebronnen voor monitoring van bodem- en grondwaterkwaliteit zijn in hun onderlinge samenhang beoordeeld op effectiviteit (mate waarin data nodig zijn voor informatievoorziening) en efficiëntie (alleen overlap en mate van integratie / samenhang). Er zijn geen ¿witte vlekken¿ geconstateerd; de huidige systemen zijn effectief. Mogelijkheden voor verbetering van de efficiëntie liggen in integratie van landelijke en provinciale meetnetten en inzet van statistische methoden en gebruik van modellen voor interpolatie van data voor regionale toepassingen. Koppeling / afstemming van meetnetten voor effect- en milieudrukmonitoring op basis van systeembenadering wordt aanbevolen. Tot slot wordt aanbevolen om de systemen aan te passen voor nieuwe monitoring opgaven

Publisher: Alterra
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/17046 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.