Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Beheersen van meikeverengerlingen II

By I.A.M. Elberse, H. Vlug and R.W.H.M. van Tol

Abstract

Meikeverengerlingen richten grote schade aan in vele boomkwekerijgewassen. De problemen spelen vooral op zandgrond in het Oosten (De Achterhoek en Twente) en het zuiden van Nederland. In voorgaande projecten is het niet gelukt om een oplossing voor het probleem te vinden. Er waren wel maatregelen die enig effect hadden, maar geen ervan had voldoende effect om een goede teelt mogelijk te maken. Daarom is in dit project geprobeerd om op een perceel een teelt van kerstbomen mogelijk te maken door het stapelen van maatregelen, die elk een klein effect hebben

Publisher: PPO Bloembollen en Bomen
Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/294083 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.