Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het effect van ammoniak op voer-opname, groei en fysiologie van Afrikaanse meerval

By E. Schram and W. Abbink

Abstract

IMARES heeft in 2008 een inventarisatie uitgevoerd van de de waterkwaliteit in meervalkwekerijen. Om in te schatten of er sprake is van niet optimale waterkwaliteit zijn de meetresultaten vergeleken met literatuurgegevens. Hieruit bleek dat er over het effect van ammoniak op meerval onvoldoende bekend is om goed in te kunnen schatten of de soms hoge concentraties in het water slecht zijn voor de groei en het welzijn van de vissen. Daarom is een experiment opgezet om het effect van ammoniakconcentratie in het kweekwater voor Afrikaanse meerval vast te stelle

Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/199256 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.