Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Plaatspecifieke optimalisatie doseringen van geasbeschermingsmiddelen

By C. Kempenaar and J.C. van de Zande

Abstract

Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om de inzet en dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te optimaliseren. Optimalisatie kan plaatsvinden op verschillende schaalniveaus: in stroken, op vlakken (grids) of op individuele planten. In deze presentatie tijdens de KNPV-studiedag 2009 worden drie ontwikkelingen besproken op het gebied van plaatsspecifieke optimalisatie van doseringen op vlakken van ca 30 m2 binnen percelen of gewassen. De dosering wordt per vlak afgestemd op de minimumbehoefte. Deze plaatsspecifieke optimalisatie wordt ook wel variabel doseren genoem

Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/133139 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.