Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Transactiekosten in agrobiodiversiteitsbeleid; Een analyse van oplossingsrichtingen in Nederland en Engeland

By R.A. Groeneveld and M.J.W. Smits

Abstract

Subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer en behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen in Nederland en Engeland zijn met elkaar vergeleken om mogelijkheden te identificeren voor het reduceren van publieke en private transactiekosten met behoud van ecologische effectiviteit en klantvriendelijkheid van de regelingen. Het onderzoek vond plaats binnen het NWO-project 'Towards a productive biodiversity: economic, administrative and juridical implications of agro-biodiversity' in samenwerking met het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Agri-environment schemes and subsidy schemes for rare livestock breeds in the Netherlands and England were compared in order to identify ways to reduce public and private transaction costs without losing out on ecological effectiveness and participant satisfaction. The study was carried out within the NWO project 'Towards a productive biodiversity: economic, administrative and juridical implications of agro-biodiversity' in collaboration with the Copernicus Institute of Utrecht University

Publisher: LEI
Year: 2006
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/22774 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.