Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Marsdiep area, the Netherlands: new investigations in a historical study area

By M. Boonstra, Y. Radstake, K. Rebel, G.M. Aarts and C.J. Camphuysen

Abstract

Na de terugkeer van bruinvissen in de Nederlandse kustwateren is er in 2010 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of het opnieuw de moeite waard zou kunnen zijn om bruinvissen in het Marsdiep te bestuderen. De aantallen bruinvissen die in het voorjaar van 2011 werden gezien waren groot, maar weken niet wezenlijk af van wat er, op basis van zeetrektellingen bij Huisduinen, aan aantallen bruinvissen in de afgelopen vier seizoenen werd gezien. De door Verwey waargenomen verplaatsing van bruinvissen "met het getijde mee" kon tijdens ons onderzoek niet worden bevestigd

Year: 2013
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/287393 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.