Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Konijnen op Koers : bouw mee aan een duurzame konijnenhouderij

By J.M.R. Cornelissen, B. Bremmer and O.N.M. van Eijk

Abstract

Konijnen op Koers zet een nieuwe koers uit voor een duurzame konijnenhouderij. Duurzaam is daarbij gedefinieerd als het vervullen van de behoeften van het konijn, de konijnenhouder, het milieu en de maatschappij. Het project is gericht op beweging in de praktijk en is uitgevoerd door en met partijen, die de duurzame konijnenhouderij kunnen verwezenlijken: veehouders, erfbetreders, ketenpartijen en dierenbeschermingsorganisaties. Deze partijen hebben samen een streefbeeld voor de konijnenhouderij opgesteld en hebben gewerkt aan toekomstbeelden, die binnen dit streefbeeld passen. De meest beloftevolle oplossingen uit deze toekomstbeelden zijn hierbij geselecteerd en verder uitgewerkt tot ‘bouwstenen’: concrete conceptoplossingen, die aangeven wat ondernemers kunnen bouwen of doen

Publisher: Wageningen UR Livestock Research
Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/202005 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.