Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Biodiversiteit nu en in de toekomst

By J.P. Bakker, H. Duel and M.W. van der Zouwen

Abstract

Dit afsluitende artikel (binnen een themanummer) geeft aanknopingspunten voor de beleids- en beheerpraktijk die voortvloeien uit het stimuleringsprogramma biodiversiteit NWO. De conclusies zijn geclusterd rond vier aspecten van biodiversiteit: veranderingen in ruimte, tijd en databeheer; functionaliteit; de strijd om ruimte; maatschappelijke inpassing. Het programma heeft geresulteerd in 17 proefschriften en ruim 80 artikelen; gekozen is voor disciplines, waarin Nederland voorop loopt (functionele biodiversiteit, dispersie van soorten en natuurbeheer en natuurherstel

Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/190561 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.