Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Karakterisering en enquête kelkrot aubergine

By W. Verkerke, P. Steenbergen, M. Kersten and J. Janse

Abstract

Kelkrot is een belangrijk knelpunt dat aan het eind van de teelt bepaalt of een teler nog kan blijven leveren. Kelkrot grijpt snel om zich heen en kan in een paar dagen een complete doos aangetast hebben. Dit leidt tot een onbetrouwbaar product en dat kost de telers honderdduizenden euro’s per week. Kelkrot openbaart zich vaak pas in het handelskanaal, maar de oorzaak ligt in de teelt. Kelkrot treedt op bij verzwakte vruchten want er zijn alleen secundaire pathogenen aangetroffen op rottende kelken. Uit het onderzoek bleek dat er enorme verschillen tussen bedrijven zijn in het optreden van kelkrot. Naarmate de vrucht meer handling ondergaat, is de aantasting met kelkrot hoger. Uit het onderzoek bleek verder dat vruchten die niet gaan rotten een hoger droge stofgehalte en een hoger calciumgehalte hebben. We denken dat de gevonden verschillen in calciumgehalte en drogestof veroorzaakt zijn door klimaatomstandigheden in de laatste maanden van de teelt. Naar aanleiding van deze resultaten is een enquête uitgevoerd. De uitslag bevestigt het vermoeden dat het najaarsklimaat in de kop een rol speelt bij het ontstaan van kelkrot. Daarnaast lijkt generatief sturen vanaf de zomer positief

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BU Glastuinbouw
Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/272017 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.