Article thumbnail

Onkruidbestrijding op OBS : door optimalisatie onkruidbestrijding is nog veel winst te behalen

By A.J.G. Dekking

Abstract

Overzicht van de ontwikkeling van de onkruidbestrijding op het biologisch-dynamische bedrijf van PPO-locatie OBS te Nagele, met in tabellen het bouwplan en de werktuigen voor onkruidbestrijding die ingezet worden in de verschillende gewassen, en in figuren de ontwikkeling van het aantal uren handwieden en het aantal (mechanische) bewerkingen in de periode 1992-2002, zowel op bedrijfsniveau als op gewasniveau (zomertarwe, zaaiuien, winterpeen). Aanscherping van de bestrijdingsstrategie, aanpassing van het bouwplan en uitbreiding van de mechanisatie en het aantal bewerkingen hebben de benodigde inzet van handwerk meer dan gehalveerd; op termijn komt de streefwaarde van 20 uur handwieden per ha binnen berei

Topics: biologische landbouw, alternatieve landbouw, onkruidbestrijding, handmatige onkruidbestrijding, wieden, mechanische methoden, arbeid (werk), agrarische bedrijfsvoering, bestrijdingsmethoden, mechanisatie, grondbewerking, proefbedrijven, bedrijfssystemenonderzoek, ziektebestrijdende teeltmaatregelen, tarwe, uien, penen, biologisch-dynamische landbouw, mechanische bestrijding, handarbeid, arbeid in de landbouw, proefboerderijen, organic farming, alternative farming, weed control, manual weed control, weeding, mechanical methods, labour, farm management, control methods, mechanization, tillage, pilot farms, farming systems research, cultural control, wheat, onions, carrots, biodynamic farming, mechanical control, manual work, farm labour, experimental farms
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/110903 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.