Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kostprijs en energieverbruik bij tulpenbroei : waterbroei biedt bollensector perspectief op energiebesparing

By E. van Rijssel and A.J. Snoek

Abstract

Bij PPO Bloembollen is onderzocht in hoeverre de overschakeling van de broei van tulp op kisten naar de broei op water kan bijdragen aan energiebesparing in de sector. In deze publicatie zijn de drie systemen doorgerekend voor een standaard klein broeierijbedrijf met een lage mechanisatiegraad, voor een middelgroot, half geautomatiseerd bedrijf en voor een groot, geheel gemechaniseerd broeierijbedrij

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/271930 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.