Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wet van de afnemende meeropbrengst doet zich gelden, optimum is bereikt: Veel hoger dan 7 meter zullen kassen niet worden

By J.B. Campen and J. van Staalduinen

Abstract

Nederlandse kassen werden de afgelopen decennia gestaag hoger: gemiddeld één meter per tien jaar. Nu een goothoogte van 6 of 7 m voor nieuwe kassen eerder regel dan uitzondering is, lijkt het optimum te zijn bereikt. Nog hogere kassen hebben weliswaar een iets stabieler klimaat, maar het relatieve voordeel daarvan wordt steeds kleiner. Bovendien vergen extreem hoge kassen een zwaardere constructie en meer materiaal, verbruiken ze meer energie en stuiten ze op groeiend maatschappelijk verzet

Year: 2011
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/174067 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.