Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie Veenweiden en klimaat

By C. Kwakernaak, J.J.H. van den Akker, E.M. Veenendaal, J. van Huissteden and P. Kroon

Abstract

Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals maaivelddaling, wateroverlast en verdroging. Elk jaar verliest Nederland 2000 ha aan veenbodems. Onderwaterdrains kunnen de bodemdaling en CO2 uitstoot halveren

Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/138952 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.