Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bouwstenendocument ten behoeve van het profiel van Habitat H1110 subtype A

By R.G. Jak

Abstract

In het kader van dit rapport wordt geen maatlat ontwikkeld ter beoordeling van de Staat van Instandhouding (SvI) van typische soorten. Waar gegevens beschikbaar zijn, wordt aangegeven wat de verspreiding en de mate van voorkomen was en is. Dit onderzoek is gebaseerd op de reeds bestaande en beschikbare kennis. Er is geen nieuw veldonderzoek uitgevoerd. Er zijn geen statistische analyses uitgevoerd van bestaande gegevens. Op basis van deze informatie is een eerste conceptversie van dit rapport samengesteld welke met het projectteam van het ministerie van LNV is besproken en op basis waarvan het concept is aangepast (versie 14 mei)

Publisher: IMARES
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/143735 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.