Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Inventarisatie problemen met wol-, schild- en dopluizen in bloemisterijgewassen : literatuurstudie, praktijkinventarisatie en bestrijdingsproeven

By B.C. Boertjes, J.J. Fransen, T.J.M. van den Berg, L. Kok and B.A.M. Overdevest

Abstract

Veel van de in kassen voorkomende wol-, dop- en schildluizen tasten een breed scala aan siergewassen aan, zoals potplanten en kuipplanten, maar ook snijbloemen. De meest voorkomende wolluis in Nederlandse kassen is de citruswolluis, Planococcus citri. Daarnaast komen onder andere de langstaartwolluis, Pseudococcus longispinus, en de kortstaartwolluis, Pseudococcus viburni, voor. Wat betreft schildluizen zijn het vooral schildluizen in cymbidium, dit waren Boisduval schildluis, Diaspis boisduvalii, en Oleander schildluis, Aspidiotus nerii. Een dopluis-soort die tijdens de inventarisatie werd aangetroffen was de platte dopluis, Coccus hesperidum. Andere regelmatig voorkomende soorten in Nederlandse kassen zijn de halvebol-dopluis, Saissetia coffeae, en Saissetia oleae. In dit rapport wordt, na een beschrijving van de levenswijze van wol-, dop en schildluizen, de belangrijkste soorten apart besproken. Naast een literatuuronderzoek en een inventarisatie onder telers is onderzoek gedaan naar entomopathogene schimmels voor de bestrijding van dop- en schilluizen, chemische bestrijding van wolluis, chemische bestrijding van schildluis en biologische bestrijding van schildluis. De meest geschikte methode voor de praktijk lijkt een teelt waarbij het ene jaar gewas wordt opgebouwd en in mei en juni wordt gesnoeid, zodat in het tweede jaar veel bloemen worden geoogst. Een goede nachtvorstbescherming is dan zeer noodzakelijk

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw
Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/304558 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.