Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Optimalisatie van het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : studie naar bezuinigingsmogelijkheden

By B. Fraters, B.A. Beijen, G.J. Brandsma, H.F.M.W. Rijswick, J.W. Reijs, E. Buis and M.W. Hoogeveen

Abstract

Door te besparen op de uitgaven voor het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) kan mogelijk niet aan de Europese rapportageverplichting worden voldaan. Door bezuinigingen kunnen namelijk de ontwikkelingen in de nitraatconcentratie in water op lange termijn onvoldoende in beeld worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de nitraatconcentratie en de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven. Hierdoor wordt minder inzicht verkregen in de effecten van de landbouwpraktijk, en ontwikkelingen daarin, op de waterkwaliteit

Publisher: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/197531 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.