Rim i Hrvati kroz povijest

Abstract

Hrvati su jedan od samo nekoliko povlaštenih naroda na svijetu jer su tako blizu Rima, središta, ne samo kršćanstva i Katoličke crkve, nego i središta zapadne civilizacije i kulture. Ono što milijunima katolika diljem svijeta nije bilo niti je moguće hodočastiti u Rim zbog daljine ili siromaštva, mnogim hrvatskim vjernicima tijekom povijesti, kao i danas, to je moguće upravo zbog blizine Vječnoga Grada. Kao uvod u ovaj članak poslužit će nam jedan izvadak iz putopisa hrvatskog književnika Antuna Gustava Matoša koji je boravio u Rimu na liječenju 1913. g., nekoliko mjeseci prije kraja svoga života. Stanovao je blizu Vatikana u Domu sv. Marte (u kojem danas stanuje papa Franjo). Ne samo svoje dojmove o Rimu, nego i što je Rim značio i znači za hrvatski narod opisao je u putopisu Salve dea Roma, objavljenom u Obzoru 1913. god. iz kojega donosimo nekoliko ulomak

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:184361Last time updated on 8/19/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.