Oštećenja živom kod radnika u proizvodnji piva

Abstract

A reported case of mercury poisoning in a fermentation worker at a brewery was followed by a countrywide survey on the unexpected mercury hazards in this occupation. The mercury source in this connection is the usual bunging-apparatus on each tank used for storing the beer for after-fermentation. The U-shaped apparatus is filled with large amounts of mercury. The carbondioxyde escapes by bubbling freely through the mercury, sometimes with such violence that mercury is sprayed out. High mercury air contamination, up to ten times the threshold limit value was measured, and urine analysis of mercury showed that 31% of the values were about 200 gammail urine and 3% over 1000 gamma/I. No further case of mercury poisoning was unveiled among 1.35 workers in 19 breweries. The survey shows that mercury can be a real hazard, and is at least to be considered as a potential hazard in the after-fermentation cellars in breweries. High urine values of mercury can be tolerated for a considerable time without any clinical effect. Preventive measures are mentioned.U vezi s jednim objavljenim slučajem otrovanja živom kod radnika, koji je radio u pivovari na fermentaciji, počelo se opsežnim istraživanjima u cijeloj zemlji, da se ispitaju neočekivana oštećenja živom u toj grani industrije. Izvor žive u produkciji piva su uobičajeni zaporni uređaji na tankovima, koji služe za pripremu piva naknadnom fermentacijom. Aparat u obliku slova U napunjen je velikom količinom žive. Ugljični dioksid izlazi u mjehurićima kroz živu napolje, i to katkada s takvom snagom, da se živa rasprskava naokolo. Utvrđene su visoke koncentracije žive u zraku, sve do deset puta veće od dopuštenih, a analiza urina je pokazala, da je 31% vrijednosti iznosilo 200 gama na Iitru urina, a 3% vrijednosti i preko 1000 gama/litru. Daljih slučajeva otrovanja živom kod 135 radnika u 19 pivovara nije bilo. Ispitivanja su pokazala, da živa može izazvati oštećenja u pivovarama kod naknadne fermentacije i da se prema tome može smatrati potencijalnom opasnošću pri toj vrsti posla. Visoke vrijednosti žive u urinu ne moraju kroz razmjerno dosta dugo vrijeme izazvati nikakav klinički defekt. Raspravljene su preventivne mjere

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:183515Last time updated on 8/19/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.